Cardalis® moet gegeven worden als onderdeel van uw standaard behandeling van hartfalen, vanaf het moment dat klinische symptomen (inspanningsintolerantie, hoesten en/of dyspnee; ISACHC stage II/beginning of ACVIM stage C) optreden*.

* Voor de thuis-behandeling van congestief hartfalen als gevolg van degeneratieve klepaandoeningen bij de hond (samen met een diureticum indien nodig).

Reminder:
ISACHC stage II: klinische symptomen van hartfalen zijn duidelijk aanwezig tijdens rust en beperkte inspanning en beïnvloeden de levenskwaliteit nadelig. Typische symptomen zijn inspanningsintolerantie, hoesten, dyspnee (tachypnee) en milde ascites in sommige gevallen. 
ACVIM stage C: patiënten die symptomen van hartfalen hebben (of gehad hebben) en die een vergroting hebben van het linker atrium.

Spironolactone is vetoplosbaar en de absorptie ervan is hoger tijdens de maaltijd (absorptie 80-90% tijdens de maaltijd versus 32-49% indien toegediend zonder voeding). Dit is de reden waarom Cardalis® toegediend moet worden tijdens de maaltijd.

References:
Guyonnet J, Elliott J, Kaltsatos V. A preclinical pharmacokinetic and pharmacodynamic approach to determine a dose of spironolactone for treatment of congestive heart failure in dog. J Vet Pharmacol Ther 2010;33(3):260-267.

Ja, er werd aangetoond dat CARDALIS® in combinatie met pimobendan goed getolereerd wordt. 

Reference:
Ollivier, E., et al. (2012), Safety of a veterinary product combining spironolactone and benazepril (Cardalis®) in healthy and cardiac dogs, ECVIM Congress Proceedings and Poster.

Angiotensine II en aldosteron hebben beide schadelijke effecten die bijdragen aan de vicieuze cirkel die ontstaat bij honden met hartfalen. ACE inhibitors, zoals benazepril, verminderen de productie van angiotensine II. Het is echter zo dat het aldosteron peil blijft stijgen bij honden die met een ACE inhibitor behandeld worden. ACE inhibitoren remmen de productie van aldosteron slechts gedeeltelijk, aangezien ook andere factoren (naast angiotensine II) de productie van aldosteron stimuleren.

Spironolactone heeft een ander werkingsmechanisme. Spironolactone neemt de plaats in van aldosteron op de aldosteron receptoren en verhindert daardoor de schadelijke effecten van aldosteron. De combinatie van benazepril en spironolactone (Cardalis®) zorgt dus voor een meer volledige blokkade van het RAAS (renine-angiotensine-aldosteron-systeem).

References :
Ovaert P, Elliott J, Bernay F, et al. J Vet Pharmacol Ther 2010;33(2):109-117.
Jeunesse E, Woehrle F, Schneider M, et al. J Vet Cardiol 2007;9(2):63-68.
Atkins CE, Haggstrom J. J Vet Cardiol 2012;14(1):165-184.
Haggstrom J, Hansson K, Karlberg BE, et al. Am J Vet Res 1996;57(11):1645-1652.
Lantis AC, Atkins CE, DeFrancesco TC, et al. J Vet Intern Med 2010;24(3):672.
Lantis AC, Atkins CE, DeFrancesco TC, et al. Am J Vet Res 2011;72(12):1646-1651.
Sayer MB, Atkins CE, Fujii Y, et al. J Vet Intern Med 2009;23(5):1003-1006.
Oyama MA. J Small Anim Pract 2009;50(Suppl 1):3-11.

In een veldstudie (FILIT studie), werd aangetoond dat Cardalis®, als eerste-lijns-behandeling*, de klinische symptomen vermindert en de levenskwaliteit van honden met congestief hartfalen ten gevolge van een degeneratieve klepaandoening binnen één week verbetert. De evaluatie van de honden gebeurde zowel door de dierenarts als door de eigenaar. Deze parameters bleven vervolgens stabiel gedurende minstens 3 maanden.

*in combinatie met andere geneesmiddelen indien nodig

Reference: Ollivier, E., Grassi, V. (2012), Concomitant use of the FETCH questionnaire and the veterinary evaluation to assess quality of life of cardiac dogs treated with a veterinary product combining spironolactone and benazepril (Cardalis®), ECVIM Congress Proceedings and Poster.

Hartfalen veroorzaakt een activatie van het RAASysteem en de produktie van angiotensin ll en aldosterone. Door de combinatie van benazepril en spironolactone in dezelfde tablet, induceert CARDALIS® een volledige blokkade van het RAASysteem.
Het werd reeds aangetoond dat pimobendan de RAAS activatie niet kan blokkeren tijdens hartfalen. Bijgevolg is het nuttig om CARDALIS® te geven in combinatie met pimobendan vanaf de eerste klinische symptomen van hartfalen.

References:
Lantis AC, Atkins CE, DeFrancesco TC, et al. Am J Vet Res 2011;72(12):1646-1651.
Sayer MB, Atkins CE, Fujii Y, et al. J Vet Intern Med 2009;23(5):1003-1006.
Oyama MA. J Small Anim Pract 2009;50(Suppl 1):3-11.

Als loop diureticum activeert furosemide het RAASystem en op die manier ook de productie van angiotensine II en aldosterone. Angiotensine II en aldosterone hebben schadelijke effecten zoals vasoconstrictie en cardiovasculaire remodellering en fibrose. Hierdoor zou Cardalis moeten gegeven worden wanneer furosemide wordt voorgeschreven.

Referenties:
Atkins CE, Haggstrom J. J Vet Cardiol 2012;14(1):165-184.
Lantis AC, Atkins CE, DeFrancesco TC, et al. J Vet Intern Med 2010;24(3):672.
Sayer MB, Atkins CE, Fujii Y, et al.J Vet Intern Med 2009;23(5):1003-1006.

Een veldstudie beoordeelde de efficaciteit en veiligheid van benazepril en spironolactone versus benazepril alleen bij honden die lijden aan congestief hartfalen ten gevolge van een chronsiche, degeneratieve klepaandoening. Deze studie toonde geen significant verschil aan in de groep die beide actieve bestanddelen bevatten zowel op de nierparameters (uremie en creatininemie) als op de kaliëmie in vergelijking met de groep die alleen benazepril kreeg toegediend.*
Toediening van CARDALIS® heeft geen negatief effect op de nierfunctie van hartpatiënten in vergelijking met benazepril alleen.

Referenties:
Ollivier, E., et al. (2012), Safety of a veterinary product combining spironolactone and benazepril (Cardalis®) in healthy and cardiac dogs, ECVIM Congress Proceedings and Poster.
Cardalis®, EPAR Product Information, 2012 August 28th, http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/veterinary/002524/WC500131473.pdf

Ja, er is hiervoor geen contra-indicatie. Een regelmatige monitoring van de nierfunctie en kaliumconcentratie moet echter uitgevoerd worden zoals het normaal uitgevoerd wordt bij de dierenarts bij honden met nierfalen.

SPC geeft aan: “Regelmatige monitoring van de nierfunctie en het serum kaliumconcentratie wordt aangeraden bij honden bij nieraandoeningen aangezien ze een verhoogd risico kunnen hebben voor hyperkaliëmia tijdens de behandeling met dit produkt.”